แฟรนไซส์

สิ่งที่แฟรนไชส์จะได้รับ

1. สัญญา 5 ปี ต่อสัญญาฟรี
2. Royalty free ตลอดสัญญา ไม่เก็บค่าธรรมเนียม และไม่หักส่วนแบ่งรายได้
3. มีการกำหนดพื้นที่สาขาชัดเจนไม่ทับซ้อนกัน
4. ให้คำปรึกษาและดูแลฟรีตลอดอายุสัญญา
5. อบรมผู้ฝึกสอน 3 ท่าน
– หลักสูตรการเรียนจินตคณิต 7 ระดับ
– ระบบการจัดการภายในโรงเรียน
– การทำโฆษณาทางfacebook
6. เพจ facebook สาขา พร้อมการโฆษณา (มูลค่า20,000บาท)
7. กระเป๋าเลอวอง50ใบ
8. หนังสือเรียนเลอวองจินตคณิต
– Episode 1-50 เล่ม
– Episode 2.1- 30เล่ม
– Episode 2.2-20 เล่ม
– Episode 3-10 เล่ม
– Episode 4-10 เล่ม
– Episode 5-10 เล่ม
– Episode 6-10 เล่ม
9. มือจำลอง 2 อัน(ซ้าย-ขวา)
10. โปสเตอร์เลอวอง 2 แผ่น
11. ตราประทับสาขา 1 อัน
12. แผ่นพับแนะนำหลักสูตรการเรียน 200 ฉบับ พร้อมที่ตั้ง
13. ไฟล์เอกสาร (ใบประกาศ,ข้อสอบ,ระเบียบการ,ใบสมัคร,ใบเสร็จ,โลโก้,มาสคอต ฯลฯ)
14. การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และสื่อต่างๆ
15. สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางสถาบัน

คุณสมบัติผู้ลงทุน

1. รักเด็ก
2. มีใจรักการลงทุน และอยากมีกิจการเป็นของตนเอง
3. มีทำเลที่ตั้งอาคาร หรือสถานที่เหมาะสมสำหรับเปิดกิจการ เช่นติดถนน ใกล้สถานศึกษา หรืออยู่ในแหล่งชุมชน
4. มีงานประจำอยู่แล้วสามารถทำควบคู่กันได้

การคืนทุน (ช่วงแรก)

ตัวอย่างการลงทุน
1. เช่าตึก+ทำสัญญา 30,000 บาท (ค่าเช่า 10,000+ทำสัญญา 20,000)
2. ค่าตกแต่งสถานที่ 50,000 บาท
3. ค่าแฟรนไชส์ 120,000 บาท
รวมการลงทุนทั้งสิ้น 200,000 บาท

นักเรียนเฉลี่ย 30 คนต่อเดือน (หลังหักค่าใช้จ่ายประจำเดือนแล้ว)
30คน x ค่าเรียน 1,200 บาท = 36,000 บาท
***36,000 บาทต่อเดือน x 6เดือน = 216,000 บาท (คืนทุน)

ระยะยาว

สาขาอยู่ในทำเลที่ตั้งดี ติดถนน ใกล้โรงเรียนหรืออยู่ในแหล่งชุมชน
นักเรียนเฉลี่ย 100 คนต่อเดือน (หลังหักค่าใช้จ่ายประจำเดือนแล้ว)
100คน x 1,200 บาท = 120,000บาท (กำไรต่อเดือน)

แนะนำการต่อยอดธุรกิจ

ผู้ประกอบการสามารถเปิดคอร์สเรียนอื่นๆเพิ่มเติมได้ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ดนตรี ฯลฯ ซึ่งคอร์สเรียนเหล่านี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และสามารถเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการอีกเท่าตัวหรือมากกว่า

ตัวอย่างการลงทุน
เลอวองจินตคณิต สาขา 1 แม่เหียะเชียงใหม่
เปิดสอน เลอวองจินตคณิต,คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์,ดนตรี และเทควันโด
นักเรียนเฉลี่ยต่อเดือน 250คน x 1,200 บาท(ค่าเรียนเฉลี่ย) = 300,000 บาท (ยอดขายต่อเดือน)