แฟรนไซส์

สิ่งที่แฟรนไชส์จะได้รับ

1.สัญญา 5 ปี ต่อสัญญาฟรี
2.Royalty free ตลอดอายุสัญญา ไม่เก็บค่าธรรมเนียม และไม่หักส่วนแบ่งรายได้
3.มีการกำหนดพื้นที่สาขาชัดเจนไม่ทับซ้อนกัน
4.ให้คำปรึกษาและดูแลฟรีตลอดอายุสัญญา
5.อบรมผู้ฝึกสอน 3 ท่าน
-หลักสูตรการเรียนจินตคณิต 7 ระดับ
-ระบบการจัดการภายในโรงเรียน
-การทำโฆษณาทางfacebook
6.เพจfacebookสาขา พร้อมการโฆษณา(มูลค่า20,000บาท)
7.กระเป๋าเลอวอง80ใบ
8.หนังสือเรียนเลอวองจินตคณิต
🔸️Episode1-80เล่ม
🔸️Episode2.1-50เล่ม
🔸️Episode2.2-30เล่ม
🔸️Episode3-20เล่ม
🔸️Episode4-10เล่ม
🔸️Episode5-10เล่ม
🔸️Episode6-10เล่ม
9.มือจำลอง 2 อัน(ซ้าย-ขวา)
10.โปสเตอร์เลอวอง 5 แผ่น
11.ตราประทับสาขา 1 อัน
12.แผ่นพับแนะนำหลักสูตรการเรียน 200 ฉบับ พร้อมที่ตั้ง
13.แผนที่สาขา
14.ไฟล์เอกสาร
(ใบประกาศ,ข้อสอบ,ระเบียบการ,ใบสมัคร,ใบเสร็จ,โลโก้,มาสคอต ฯลฯ)
15.การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และสื่อต่างๆ
16.สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางสถาบัน

คุณสมบัติผู้ลงทุน

1. รักเด็ก
2. มีใจรักการลงทุน และอยากมีกิจการเป็นของตนเอง
3. มีทำเลที่ตั้งอาคาร หรือสถานที่เหมาะสมสำหรับเปิดกิจการ เช่นติดถนน ใกล้สถานศึกษา หรืออยู่ในแหล่งชุมชน
4. มีงานประจำอยู่แล้วสามารถทำควบคู่กันได้