เลอวองจินตคณิต

     คือ หลักสูตรการคิดเลขด้วยนิ้วมือและจินตนาการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของสมอง โดยอาศัยความสัมพันธ์ของนิ้วมือทั้งสองข้าง นอกจากการเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์และสมาธิแล้ว หลักสูตรของเลอวองยังช่วยพัฒนาสื่อประสาทให้สมองทั้งสองซีกทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้น ได้นำจินตคณิตมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน เริ่มต้นจากการนับนิ้วมือในแบบของจินตคณิตเพื่อฝึกประสาทและร่างกายทั้ง 2 ฝั่ง ให้ทำงานสัมพันธ์กัน ผ่านการเรียนบวก ลบ คูณ และหารตัวเลข ในแบบของเลอวอง ต่อมาในระดับที่สูงขึ้นจะเรียนรู้การสร้างจินตภาพในการคำนวณ ยกระดับการพัฒนาสมองทั้งสองซีก กระตุ้นให้สมองได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพก้าวสู่ระดับสูงที่สุด

     เลอวองจินตคณิต มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของสมองผ่านหลักสูตรจินตภาพ ที่ออกแบบให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนจะรู้สึกสนุกและนำไปใช้ได้ทันที อีกทั้งต่อยอดไปยังทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น