หลักสูตรของเลอวองจินตคณิต

การนับนิ้วมือแบบจินตคณิต และการบวกลบเลขโดยใช้สูตร Single +,-

เด็กๆจะได้รู้จักตัวเลขผ่านสัญลักษณ์นิ้วมือแบบจินตคณิต เพื่อใช้ในการบวกเลขแบบไม่มีการทดและการลบเลขแบบไม่มีการยืม ในระดับแรกนี้ผู้เรียนจะค่อยๆทำความรู้จักและปรับตัวให้เข้ากับหลักสูตร เพื่อไปต่อในระดับถัดไป

การบวกลบเลขโดยใช้สูตร Double +

เมื่อผ่านพื้นฐานขั้นที่1แล้ว ในระดับนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการบวกเลขแบบมีการทดโดยใช้สูตร พร้อมทั้งสนุกไปกับคำนวณที่น่าค้นหาเสมือนได้ฝึกสมอง และเสริมสมาธิไปในขณะเดียวกัน

การบวกลบเลขโดยใช้สูตร Double –

ระดับนี้เป็นการฝึกคำนวณการบวกและลบพื้นฐานขั้นสุดท้าย หลักสูตรเลอวองออกแบบให้มีการลบเลขโดยการยืม เด็กๆที่เรียนจบระดับนี้แล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย

การบวกลบเลขหลักร้อยขึ้นไปโดยใช้นิ้วมือ และการท่องสูตรคูณแบบเลอวอง

เมื่อผู้เรียนได้เรียนวิธีการบวกและลบพื้นฐานครบหมดแล้ว ในระดับนี้จะเป็นการบวกและลบเลขหลักร้อยขึ้นไป โดยเลอวองออกแบบให้มีวิธีการที่สอดคล้องกับการเรียนในระบบปกติ จึงทำให้การทำโจทย์เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น

การคูณด้วยนิ้วมือ

สนุกไปกับการท่องสูตรคูณและการคูณด้วยนิ้วมือในแบบของเลอวอง เด็กๆจะพบกับวิธีคำนวณแบบมหัศจรรย์ ที่ทำให้การคูณตัวเลขหลายๆหลักนั้นเป็นเรื่องง่าย และใช้เวลาเพียงนิดเดียว

การหารด้วยนิ้วมือ

หลักสูตรการหารของเลอวองนั้นออกแบบให้คล้ายคลึงกับการหารทั่วไป เมื่อผู้เรียนได้เรียนในระดับนี้จบแล้วจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

ลูกคิดและการจินตนาการ

การเรียนลูกคิดถือเป็นการฝึกสมองให้ทำงานได้เต็มศักยภาพ เมื่อเด็กใช้มือดีดลูกคิดนั้นจะเกิดการประสานการทำงานระหว่างเซลส์สมองกับนิ้วมือทำให้เกิดความสมดุลย์ในการทำงานของสมองได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการเรียนลูกคิดจะมีประโยชน์มากสำหรับเด็ก  อายุ 6-12 ปี