ประโยชน์จากการเรียนเลอวองจินตคณิต

– ทำให้เข้าใจการเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น
– สามารถคำนวณตัวเลขในการบวก ลบ คูณ และหารได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
– ทำให้เด็กมีสมาธิ
– เพิ่มศักยภาพของการจำ
– ทำให้เด็กสามารถฟังและอ่านเร็วได้ขึ้น
– ช่วยให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ

ทำไมต้องเลอวองจินตคณิต ?

1. เป็นธุรกิจแนวใหม่ที่ได้รับความนิยมสูง และการแข่งขันทางธุรกิจต่ำ ทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
2. หลังจากคืนทุนแล้ว เป็นธุรกิจที่ต้นทุนต่ำ แต่กำไรสูง
3. มีการอบรมครู และผู้ประกอบการ อย่างจริงจัง ทั้งในเรื่องหลักสูตรและการทำธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประการมีความพร้อมในทุกด้าน
4. ให้ผู้ประกอบการทดลองงานก่อนออกไปเปิดสาขา
5. ไม่ทอดทิ้งผู้ประกอบการ เรายินดีช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกด้านที่เราช่วยได้ เพื่อให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน
6. ตำราเรียนมีคุณภาพ ใช้กระดาษถนอมสายตา สีสันสวยงาม และแต่งโจทย์ทุกข้อโดยผู้เชี่ยวชาญทางจินตคณิตและคณิตศาสตร์ ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ โดยอ้างอิงจากหลักสูตรคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน
7. มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนและการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน
8. มีการประชาสัมพันธ์แฟรนไชส์อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ